Selecteer een pagina

BLACK OUT

 50 Haagse basisschoolleerlingen mochten op 18 oktober in de Koninklijke Schouwburg meehelpen met de belichting van de opening van Festival de Betovering. Een aantal van deze   kinderen had eerder op school onder leiding van theaterdocenten in opleiding van de Dutch Academy of Performing Arts een theaterlicht les gevolgd. Ze gingen met veel enthousiasme aan   de slag met een prachtig resultaat.

CULTURELE SPELEN | DEN HAAG |
Een feestelijke en creatieve dag op school op de laatste dag voor de herfstvakantie | donderdag 17 of vrijdag 18 oktober

Doel van de Culturele Spelen is om kinderen tijdens schooltijd te laten ervaren wat er buiten de schoolmuren mogelijk is aan culturele activiteiten en hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod. Je bepaalt als school en/of klas zelf hoeveel tijd je vrijmaakt voor de Culturele Spelen en hoe je er invulling aan geeft.

Deelnemende scholen kregen:
1. meer informatie en/of de lesbrief over het project waarvoor ze zich hadden ingeschreven;
2. feestelijke aankleding voor op school;
3. tips voor verschillende vormen van warming-up;
4. een filmpje van het Culturele Spelen lied.

Ter invulling van de Culturele Spelen konden scholen kiezen uit:

Schrijf je klas in voor Project Rembrandt (groep 3 t/m 8) en word onderdeel van de Betovering    gratis 2019

Elk kind kiest zelf zijn les. Voor de beeldende les die je zelf geeft aan de hand van onze lesbrief over Rembrandt. Of voor de theaterlicht les (per 30 schoolkinderen, het mag ook een gemengde groep zijn) van een theaterdocent in opleiding die naar je school komt. Het resultaat van de beeldende les komt terug tijdens de Betovering als aankleding. De kinderen uit de theaterlicht les mogen ook (onder begeleiding van een ouder) meedoen aan de opening van het festival op vrijdagavond 18 oktober. Ze dienen hiervoor op vrijdagmiddag beschikbaar te zijn om te repeteren in de Koninklijke Schouwburg. Doel is dat de kinderen zich mede-eigenaar van hun stadsfestival gaan voelen. Na je vrijblijvende inschrijving voor de Culturele Spelen ontvang je ook nadere informatie over Project Rembrandt. Let op, inschrijven op Project Rembrandt kan tot 27 september.

Schrijf je klas in voor Klassenstrijd (vanaf groep 5) en win voor je klas een cheque van € 1.000,00 te besteden aan een sportief of cultureel evenement gratis 2019

Je bereidt Klassenstrijd  voor, met de kinderen in de klas, tijdens de Culturele Spelen. Aan de hand van de festivalbrochures of de Betovering-website zoeken jullie uit waar de individuele kinderen heen willen en wat ze ervan verwachten. De kinderen gaan vervolgens zelf, met hun ouders, tijdens de Betovering verder aan de slag. Een deel van de festival-activiteiten is gratis. Voor de activiteiten met entreeprijs dient de reguliere entreeprijs te worden betaald. De kinderen delen hun ervaringen, na afloop van de vakantie, in de klas. Doel is om kinderen elkaar te laten inspireren, hen te helpen met kiezen én hen verslag te laten doen aan elkaar van wat ze gezien en gedaan hebben. Tijdens de Betovering kunnen de kinderen foto’s maken van zichzelf bij astronaut-ballonnen die op 55 festivallocaties hangen. De klas die de meest verschillende astronautjes heeft weten vast te leggen wint. Na je vrijblijvende inschrijving voor de Culturele Spelen ontvang je ook nadere informatie over Klassenstrijd.

Maak gebruik van de projecten ‘Culturele Spelen, op zoek naar de Betovering’  gratis 2019

CultuurSchakel heeft speciaal voor de Culturele Spelen vier interdisciplinaire projecten ontwikkeld. Korte projecten voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, die binnen een schooldag uitgevoerd kunnen worden. De projecten maken deel uit van het cultuureducatieprogramma Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH). Daarin staat het doorlopen van het creatieve proces centraal. Leerkrachten en leerlingen doorlopen en maken gezamenlijk keuzes uit het aanbod van onderzoek- en uitvoeropdrachten. Vanaf september zijn de projecten Culturele Spelen, op zoek naar de Betovering te downloaden of op te vragen via de cultuurcoach. Schrijf je vrijblijvend in voor de Culturele Spelen.

Wil je tijdens de Culturele Spelen samenwerken met culturele vrijetijdsaanbieders?

Organiseer een CultuurTreffer.

Je kunt zelf culturele vrijetijdsaanbieders uitnodigen bij jou op school, en (met) hen een invulling (laten) samenstellen voor de dag met bijvoorbeeld proeflessen. Je kunt ook, uiterlijk 27 september, de cultuurcoach of adviseur van CultuurSchakel vragen om een CultuurTreffer met twee verschillende vrijetijdsaanbieders te maken voor jouw school of klas; dat zou bijvoorbeeld een dans-, muziek of theaterschool bij je in de buurt kunnen zijn. Kinderen kiezen zelf voor aansluiting bij een van beide programma’s. Let op, afhankelijk van de aanbieder kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Bespreek dit goed van tevoren. School rekent dit zelf met de aanbieder af. Na je vrijblijvende inschrijving voor de Culturele Spelen ontvang je ook nadere informatie over de CultuurTreffer.

Kies en organiseer je graag juist zelf je invulling van de Culturele Spelen?

Kies voor de optie Eigenwijs
Hoe sla je als school de brug naar kunstdeelname in de vrije tijd waarbij het individuele kind een stem krijgt? Maak je met de klas een spel dat kinderen helpt om zichzelf en anderen uit te laten komen bij de meest passende cultuuraanbieder in de buurt? Maken jullie filmpjes waarin de kinderen vertellen over hun eigen culturele activiteiten in de vrije tijd en over hun wensen op dit gebied? Deel je ideeën en ervaringen met elkaar op onze Facebookpagina en/of Instagram.

NB:

Wat is de relatie van de Culturele Spelen en De Betovering?

De Spelen vinden plaats vlak voor de herfstvakantie, omdat tijdens die vakantie Festival de Betovering plaatsvindt. Het Haagse kunstfestival voor de jeugd waar een groot deel van de Haagse culturele instellingen met vrijetijdsaanbod voor kinderen aan meedoet. Dus er is dan veel keuze binnen handbereik. De Spelen kunnen echter ook prima ingezet worden om de kinderen kennis te laten maken met bijvoorbeeld dansscholen in de buurt die niet meedoen aan de Betovering. De Culturele Spelen vonden voor het eerst plaats op 19 oktober 2018 en zijn een initiatief van Stichting de Betovering. De Betovering heeft hiervoor de samenwerking gezocht met CultuurSchakel.

Waarom de Culturele Spelen?

Cultuureducatie is een groot goed. Daarmee maken veel kinderen, begeleid, via school, kennis met de rijkdom van allerlei vormen van cultuur. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze cultuureducatie. De ervaring op doen om van huis uit naar het theater te gaan en te leren dat cultuurdeelname en reflectie hierop een vorm van vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen, is van grote waarde. Dit heeft alles te maken met gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn. Het merendeel van de Haagse kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. Het onderwijs is de plek om ieder kind te bereiken. We willen met de Culturele Spelen de verbinding leggen tussen scholen, het kind met zijn eigen stem, en kunst in de vrije tijd. Zo willen we de kunsten een plaats geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen. We geloven erin dat ieder kind de kans moet krijgen creativiteit te ontwikkelen op een manier die goed bij hem of haar past., dan krijg je feestelijke aankleding voor op school, een filmpje van het Culturele Spelen lied en tips voor verschillende soorten van warming-up voor de dag. 

Als je je school inschrijft voor de Culturele Spelen, dan krijg je feestelijke aankleding voor op school, een filmpje van het Culturele Spelen lied en tips voor verschillende soorten van warming-up voor de dag.
Inschrijven kan tot 3 oktober (voor sommige specifieke onderdelen tot 27 september), via het inschrijfformulier hierboven.

CONTACT

Wil je meer informatie over de Culturele Spelen, dan kun je contact opnemen met Anita Hofman: info@culturelespelen.nl.

logo De Betovering

logo Cultuurschakel

Prins Bernhard Cultuurfonds

Janivo logo